11 ม.ค.64

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 บุคลากรงานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ มร.ชร. และแม่บ้านประจำอาคาร ได้ขนย้ายวารสารและโต๊ะนั่งอ่าน เพื่อเตรียมการปรับปรุงพื้นที่ห้องบริการอ่าน 1 ชั้น 2 อาคารยุพราชวิทมงคล ภาพ/ข่าว:ศิรนันท์