28 ก.ย.64 มุทิตาจิตคุณสมพล กิริยา

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดงานมุทิตาจิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี ประธานพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และแม่บ้านประจำอาคาร ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คุณสมพล กิริยา ตำแหน่ง พนักงานภาคสนาม ณ ห้องมัลติมีเดีย “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน” ภาพ:ณัฐฐาพร,ศักกพรรณ/ข่าว:ศิรนันท์