30 ก.ย.64 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อCOVID-19

วันนี้ (30 กันยายน 2564) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร. ได้รับอนุเคราะห์จาก รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา มอบหมายให้บุคลากรจากกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายในบริเวณอาคารสำนักวิทยบริการฯ ทุกพื้นที่ให้บริการ และบริเวณภายนอกอาคาร เพื่อความสะอาด ปลอดภัยและฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) และสร้างความมั่นใจให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สำนักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้