3-12-64 ประชุมเตรียมความพร้อมงานสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ 8 แห่ง

วันนี้ (3-12-64) เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง และตัวแทนบุคลากร เพื่อประชุมหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12 ในวันที่ 13-14 มกราคม 2565 จัดประชุมโดยรูปแบบออนไลน์ ภาพ/ข่าว : ศิรนันท์