ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการสำนัก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่รั้วเทาแสด