ฝึกอบรม การสร้างสื่อ 3D โดยใช้ Augmented Reality

ฝึกอบรมการสร้างสื่อเชิงปฏิบัติงานการสร้างสื่อ 3D โดยใช้ Augmented Reality หรือ AR เทคโนโลยีใหม่ ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) ซึ่งจะทำให้ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง วิทยากร โดย ดร.อภิชาติ อนุกูลเวข ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. 2556 ม.ราชภัฏเชียงราย เอกสารประกอบการฝึกอบรม