ประชุมนักวิชาการคอมพิวเตอร์

การประชุมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งนี้คุยกันในเรื่องของ การปรับปรุงระบบเครือข่าย และการใช้งาน ระบบ Virtual Private Network (VPN)