งานประกาศผลการประกวดหนังสั้น I love e-Books

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีมอบรางวัลประกวดหนังสั้นโครงการส่งเสริมการใช้ e-Books ในหัวข้อ I love e-book เพื่อส่งเสริมการใช้ e-books แทนการใช้หนังสือที่เป็นรูปเล่ม โดยผลงานของนักศึกษาทีมนกฮูกกลางคืน จากคณะครุศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ