ภาพกิจกรรมการแข่งฟุตบอลส่งเสริมการอ่าน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประเภทผู้เล่น 7 คน ขึ้นในวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย