กำหนดการสอบ BIT ครั้งที่ 4

กำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT) ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ภาคเรียนปกติจันทร์ - ศุกร์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่