ลงทะเบียนทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้าและก่อนจบ (BIT/EIT) สามารถชำระเงิน ผ่าน App ของ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ข่าวดี!! สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้าและก่อนจบ (BIT/EIT) สามารถชำระเงิน ผ่าน App ของ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้แล้วนะคะ
ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกในการชำระเงินของนักศึกษามา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

บทความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่