แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ครั้งที่ 4

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ครั้งที่ 4 ได้ที่ชั้น 2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ


https://issuu.com/aritc_crru/docs/binder1_9aa3b8f1044ac4


แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่