แนะนำหนังสือที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2563

ดรุณี เดชานุสรณ์. (2562). แมกไม้ผลัดใบ: รวมเรื่องสั้นเยาวชน. นนทบุรี: อาร์ตบุ๊ค.

          100 หน้าราคา 135 บาท.

          แมกไม้ผลัดใบ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นเกี่ยวกับผู้เขียนที่เดินทางการโดยสารรถไฟ วิถีชีวิตของชาวบ้าน ทุ่งนาและสวนยาง ครู ชาวบ้าน ผู้ปกครอง นักเรียนที่ต่างมีเป้าหมายคือโดยสารรถไฟไปยังสถานีปลายทางระหว่างนั่งรอรถไฟได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับชาวสวนผัก สวนยาง สวนปาลม์ สนทนาถึงลูกหลานที่อยู่ต่างเมือง หลายคนมีต้นทุนชีวิตดีประสบความสำเร็จตั้งรกรากที่นั่น และมีไม่น้อยที่ยังระหกระเหิน เป็นมนุษย์เงินเดือนมีเงินเดือนใช้จ่ายเป็นแบบเดือนชนเดือนแต่ไม่ยอมกลับถิ่นเดิม เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 4 เลขเรียกหนังสือ น.

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่