แนะนำหนังสือที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2563

ธนินท์ เจียรวนนท์. (2562). ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว (พิมพ์ครั้งที่ 4.). กรุงเทพมหานคร: มติชน

          303 หน้า.  ราคา 295 บาท.      

          “ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียวหนังสือเล่มแรกที่ ธนินท์ เจียรวนนท์ เผยเบื้องลึกเบื้องหลังของทั้งชีวิต ทุกแง่มุมที่ทุกคนอยากรู้ ใช้ระยะเวลาจัดทำกว่า 8 ปี เรียบเรียงประสบการณ์บนเส้นทางธุรกิจยาวนานกว่า 50 ปี ให้กลายเป็นเรื่องเล่าเรียบง่าย แฝงแนวคิดและปรัชญาในการทำงานให้ประสบความสำเร็จเพื่อส่งต่อแนวความคิดสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่ จากประโยคสั้นๆ ที่เป็นหลักคิดในการทำงานตลอดชีวิตของเขา กลายมาเป็นชื่อหนังสือที่จะเข้าไปอยู่ในหัวใจนักอ่านเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 650.1

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่