แนะนำหนังสือที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2563

อินทิรา เจริญปุระ. (2560). หยดน้ำในเปลวทราย. นนทบุรี: ภาพพิมพ์.  83 หน้า.  ราคา 100 บาท.

          หยดน้ำในเปลวทราย เป็นหนังสือเกี่ยวกับกลุ่มถ้อยคำที่เรียงร้อยดัดแปลงจากบทบันทึกของ ทราย อินทิรา  เจริญปุระ เพื่อพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับแง่มุมอื่นๆ ของเธอที่มากกว่าเพียงดาราคนหนึ่ง แต่คือคนคนนึงที่มีชีวิตจิตใจไม่ต่างจากคนทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 895.911

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่