แนะนำหนังสือที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2563 ครั้งที่ 4

ณัฏฐณิชา คงโรจน์. (2562). Shortcut Chinese พูดจีนทันใจ. กรุงเทพมหานคร : Life Balance.  430 หน้า.  ราคา 199 บาท.

                Shortcut Chinese พูดจีนทันใจ รวมบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน อ่านเร็วกระชับ เข้าใจง่าย พูดได้ทันทีแม้ไม่มีพื้นฐาน ใช้เรียน สอบ ทำงาน เที่ยว ได้อย่างมั่นใจ ฝึกพูดจีนจากกว่า 30สถานการณ์ 530 ตัวอย่างประโยค พูดเป็นเร็ว เข้าใจง่ายด้วยตัวอักษรจีน พินอิน คำอ่านและคำแปลไทย เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 495.1834

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่