แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ครั้งที่ 5

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ครั้งที่ 5 ได้ที่ชั้น 2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ


https://issuu.com/aritc_crru/docs/binder1_d6df523ae8794b

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่