แนะนำหนังสือที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2563 ครั้งที่ 4

อาร์ค อะคาเดมี, & เผ่าสถาพร ดวงแก้ว. (2562). 3000 ศัพท์ JLPT N1. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).  416 หน้า.  ราคา 325 บาท.

          3000 ศัพท์ JLPT  เป็นหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์ที่มักออกในข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 และเป็นคำศัพท์ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันไว้ประมาณ 3,000 คำ ทั้งคำศัพท์พื้นฐานที่ควรรู้ คำที่มีความหมายเหมือนกัน คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน คำที่เกี่ยวข้องหรือคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน คำอุปสรรคและคำปัจจัย ภาษิตสี่ตัวอักษร รวมทั้งสุภาษิตและคำพังเพยญี่ปุ่น มีประโยคตัวอย่างพร้อมคำแปลภาษาไทย เพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายและการนำไปใช้ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างข้อสอบ ไฟล์เสียงอ่านคำศัพท์และประโยคตัวอย่างสำหรับฝึกฟังอยู่ในเว็บไซต์ ในแต่ละบทแบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกัน จะเริ่มเรียนตามลำดับตั้งแต่บทแรก หรือจะเริ่มจากบทที่สนใจก็ได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนคำศัพท์ระดับสูง และผู้ที่ต้องการเตรียมพร้อมก่อนการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 495.1834

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่