แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 1

ฐากูรภัสส์ ภัทรสินอังกูร. (2562). เก่งจีนกลาง ภาคไวยากรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 3.). กรุงเทพมหานคร : เพชร   ประกาย.  384 หน้า.  ราคา 275 บาท.

                เก่งจีนกลาง ภาคไวยากรณ์ เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างภาษาจีน และคำศัพท์คำต่อคำ พร้อมคำแปล เสียงอ่านพินอิน / ภาษาไทย แม้แต่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 495.15

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่