แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 2

โอ, ม. ย. (2562). 4,000 คำศัพท์ใช้บ่อย 3 ภาษา ไทย-เกาหลี-อังกฤษ (พิมพ์ครั้งที่ 2.). กรุงเทพมหานคร :         ต้นกล้า.  352 หน้า.  ราคา 235 บาท.

          4,000 คำศัพท์ใช้บ่อย 3 ภาษา ไทย-เกาหลี-อังกฤษ เป็นหนังสือที่ทำให้คุณสามารถศึกษาภาษาเกาหลีด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ เพราะตัวอักษรเกาหลีนั้นมีเพียงไม่กี่ตัว การผสมคำก็คล้ายๆ ของภาษาไทยเราอาจจะมีสับสนบางคำที่การเขียนไม่ตรงกับเวลาเราอ่านออกเสียง แต่เวลาเราสนทนาก็สามารถจำแต่การออกเสียงเป็นหลัก ก็สามารถช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างเข้าใจ และแบ่งคำศัพท์ไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย ครบครันหลากหลายหมวดหมู่ นอกจากนี้ยังมีหมวดคำศัพท์เอาใจคอซีรี่ส์เกาหลี ศัพท์ที่คุณต้องได้ยินบ่อยๆ อย่างแน่นอน และสาวกเคป๊อปไม่ควรพลาดกับหมวดคำศัพท์ที่ควรจะรู้ไว้ เพราะจะทำให้คุณเข้าใจโลกของเคป๊อปเพิ่มมากยิ่งขึ้น4000 คำศัพท์ใช้บ่อย 3 ภาษา เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 495.7824

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่