แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 2

เฑียร ธรรมดา. (2562). ญี่ปุ่นทันใจ พูดได้ด้วยปลายนิ้ว. กรุงเทพฯ: ลีลาภาษา.  160 หน้า.  ราคา 199 บาท.

          ญี่ปุ่นทันใจพูดได้ด้วยปลายนิ้ว ถ้าคุณนึกอยากจะบินไปเที่ยวญี่ปุ่นสักหนึ่งหรือสองสัปดาห์ นึกอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาตะหงิดๆ นึกอยากจีบคนญี่ปุ่น นึกอยากจะค่อยๆ ปรับตัวให้เข้ากับการไปเริ่มต้นใช้ชีวิตที่นั่น นึกอยากจะเรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิต หรือนึกอยากจะมีเรื่องราวดีๆ มาเล่าสู่ญาติสนิทและมิตรสหาย.. ไม่ต้องใช้เวลารอคอย เริ่มกันได้เลยตอนนี้! นี่คือหนังสือที่มีภาพประกอบสีสันสดใส ช่วยคุณพูดญี่ปุ่นง่ายๆ พร้อมคำอ่านที่ออกเสียงตามได้ไม่ยากเย็น อยากพูดคำไหน อยากใช้ประโยคใดสื่อสาร ให้ออกเสียงตามคำที่เขียนบอกไว้ แต่หากการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นเป็นภาระกวนใจ ก็เพียงใช้นิ้วจิ้มที่คำ จิ้มที่รูปภาพ หรือจิ้มที่ประโยคซึ่งต้องการจะสื่อความหมาย ก็ง่ายและรวดเร็วทันใจ เพราะนี่คือหนังสือ "ญี่ปุ่นทันใจ พูดได้ด้วยปลายนิ้ว" เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 495.68249591

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่