แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 3

ชาลดินี, โรเบิร์ต บี, & ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา. (2563). กลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน =: Influence : the       psychology of persuasion (พิมพ์ครั้งที่ 6.). กรุงเทพมหานคร : แอร์โรว์.  364 หน้า.  ราคา 295      บาท.

          กลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน หนังสือคู่มือเกี่ยวกับหลักการจูงใจซึ่งโดดเด่นที่สุดเท่าที่เคยมีมา ดร.โรเบิร์ต บี. ชาลดินี นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงด้านศาสตร์แห่งการโน้มน้าวและจูงใจ ใช้เวลาหลายสิบปีเพื่อทำการค้นคว้าและวิจัยถึงสาเหตุที่ว่า ทำไมคนบางคนถึงสามารถจูงใจเราได้อย่างน่าทึ่ง  เราจะเอาชนะด้วยการใช้เทคนิคของพวกเขาเองได้อย่างไร นักจูงใจที่เชี่ยวชาญใช้กลยุทธ์เหล่านี้ได้อย่างไรโดยไม่มีผู้ใดรู้ คุณจะป้องกันตัวเองและจะนำความลับเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับคุณเองได้อย่างไร คุณจะได้เรียนรู้ความลับทางจิตวิทยาหกประการที่อยู่เบื้องหลังแรงกระตุ้นอันทรงพลัง ซึ่งทำให้คนเราปฏิบัติตามคำขอ หนังสือที่สำคัญเล่มนี้จะให้คำตอบคุณได้อย่างแน่นอน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 153.852

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่