แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 3

พรหมพร พิชชานันท์. (2563). เหตุการณ์พลิกโลกศตวรรษที่ 20 เล่ม 5 (1981-2000). กรุงเทพมหานคร :         โนเบิ้ลบุ๊คส์.  304 หน้า.  ราคา 260 บาท.

                เหตุการณ์พลิกโลกศตวรรษที่ 20 เล่ม 5 เป็นหนังสือเกี่ยวกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป และเราก็ได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ท้องฟ้าที่เคยปลอดโปร่งสดใสมีเมฆขาวลอยเต็มฟ้า ทุกวันนี้แหงนมองดูท้องฟ้ามีสีเทาๆ คล้ายหมอก แต่ก็ไม่ใช่หมอก แต่เป็นฝุ่นละอองขนาดจิ๋วที่เกิดจากการดำรงชีวิตปกติของมนุษย์ยุคปัจจุบันนั่นเอง แม้เราจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วในตอนนี้ว่ามันมีสาเหตุมาจากสภาวะโลกร้อน แต่สภาวะ นี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติของมันเองเสียเป็นส่วนใหญ่ มันเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์นั่นเองที่เป็นตัวเร่งให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 909.82

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่