แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนสิงหาคม 2563 ครั้งที่ 3

Malinee Chandavimol. (2018). Expanding reading skills Book I (2nd ed.). Bangkok : Chulalongkorn University Prees.  235 หน้า.  ราคา 230 บาท.

          Expanding reading skills book 1 หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวผจญภัย ความรู้รอบตัว ตลอดจนวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ชวนให้ติดตาม โดยมีแบบฝึกหัดหลายประเภท พร้อมคำเฉลยท้ายเล่ม ท้าทายให้ลองทำ ซึ่งผู้อ่านจะไม่รู้สึกว่าเป็นเพียงหนังสือเรียน แต่เป็นคลังความรู้ ที่สามารถนำมาประยุตก์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน อ่านซ้ำ ๆ ได้ไม่เบื่อ เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้ที่ใส่ใจในการพัฒนาความรู้ทางภาษาทุกท่าน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 428.6

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่