แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 3

ฮง, ฮ. จ. (2562). Bilingual family พูดอังกฤษกับลูกรัก daily life =: Everyday English dictionary with mom-expressions. กรุงเทพมหานคร : คาร์เปเดียมเมอร์.  284 หน้า.              ราคา 429 บาท.

          Bilingual family พูดอังกฤษกับลูกรัก daily life หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่อยากให้ลูกน้อยเป็นเด็กสองภาษา แต่ไม่รู้ว่าควรจะพูดภาษาอังกฤษกับลูกว่าอย่างไร หนังสือรวมประโยคที่คุณพ่อ คุณแม่ และลูก ๆ ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันไว้หลายพันประโยค ครอบคลุมทุกสถานการณ์ ตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมา อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน กินข้าว ลงลิฟต์ ไปโรงเรียน กลับบ้าน ทำการบ้าน เล่าเรื่องที่โรงเรียนให้พ่อแม่ฟัง เข้านอน ไปจนถึงเมื่อลูกตื่นขึ้นมากลางดึก นอกจากจะมีประโยคตัวอย่างจำนวนมากแล้ว ยังมีคำอธิบายประโยคอย่างย่อ แปลคำศัพท์ที่น่าสนใจ รวมถึงมีเกร็ดความรู้ด้านวัฒนธรรมของอเมริกาด้วย เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่อยากพูดภาษาอังกฤษกับลูก แต่ไม่รู้ว่าควรพูดอย่างไร ใช้คำหรือประโยคแบบไหน พ่อแม่ที่มีปัญหาดังกล่าวสามารถเปิดหนังสือเล่มนี้เพื่อดูประโยคตัวอย่างได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ และผู้สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2  เลขเรียกหนังสือ 428.3495911

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่