แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 3

ศุภชัย สมพานิช. (2563). พัฒนา Web Apps ด้วย React Bootstrap + Redux. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น.  368 หน้า.  ราคา 349 บาท.

          พัฒนา Web Apps ด้วย React Bootstrap + Redux  เป็นหนังสือที่นำเสนอการพัฒนา Web Apps ด้วย React ในขั้นต้นถือเป็น JavaScript Library อีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากหน้าที่ของ React ก็คือ สร้างส่วนแสดงผลถือเป็นงานด้าน Front End หรืองานฝั่งหน้าบ้าน เป็นสกิลที่นักพัฒนาในยุคปัจจุบัน ต้องมีติดตัวเอาไว้ นอกจากนี้ยังแนะนำการใช้งาน Bootstrap และ Redux รวมถืง React Native สำหรับพัฒนา Mobile Apps ด้วย เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 005.3

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่