แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 4

จีรพงษ์ อนุพงษ์. (2562). ออกแบบงานสถาปัตย์ ทำแบบ ถอดปริมาณได้อย่างรวดเร็วด้วย ARCHICAD ฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2.). กรุงเทพมหานคร : ซิมพลิฟาย.  282 หน้า.  ราคา 229 บาท.

          หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสอนการเขียนแบบ 3 มิติ ในรูปแบบ BIM อธิบายหลักการการจัดการระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง และแนะนำเทคนิคการใช้โปรแกรมให้ทำงานได้เร็วขึ้น พร้อม Workshop การทำงานอย่างมืออาชีพ ประยุกต์ใช้ได้กับทุกเวอร์ชั่น จัดระบบการเขียนแบบ 3 มิติ ในรูปแบบ BIM อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานในแต่ละชุดเครื่องมือโดยละเอียด จัดทำเทมแพลตเพื่อนำไปใช้งานได้ทุกโปรเจค จัดระบบการทำงานอย่างมืออาชีพด้วย Navigator เรนเดอร์โมเดล 3 มิติ เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามเสมือนจริง Workshop การทำงานอย่างมืออาชีพ

เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 006.68

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่