แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 1

นันทนี แขวงโสภา. (2562). สอนใช้ Excel ให้เป็นเซียน ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น.  416 หน้า.  ราคา335 บาท.

          สอนใช้ Excel ให้เป็นเซียน ฉบับปรับปรุง เป็นหนังสือ สอนใช้ Excel ให้เป็นเซียนเล่มนี้  มีความหลากหลายและครบถ้วนมากกว่าเวอร์ชั่นแรก เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเลือกนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานแบบมืออาชีพ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 005.369

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่