แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน  2563 ครั้งที่ 2

ได้ที่ชั้น 2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ


https://issuu.com/aritc_crru/docs/_._.63_11__2

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่