แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2

ณัฐวัตร คำภักดี. (2562). คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร :  โปรวิชั่น.  343 หน้า.  ราคา 329 บาท.

          คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับปรับปรุง หนังสือคู่มือเขียนโปรแกรมภาษา "Python" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ สำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม ภายในหนังสือผู้เขียนได้ออกแบบวางเนื้อหาไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการเริ่มต้นศึกษา เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของภาษาไพธอน การติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรม รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล "MariaDB" และยังได้แนะนำการเขียนโปรแกรม "GUI" ซึ่งมีตัวอย่างและภาพประกอบ พร้อมทั้งมีคำอธิบายจำนวนมาก ทำให้ผู้อ่านสามารถนำตัวอย่างไปประยุกต์พัฒนาโปรแกรมใช้ได้จริง

เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 005.133

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่