แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 2

โจว, ว., & กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์. (2563). คู่มือป้องกันโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์       ใหม่. นนทบุรี: วารา พับลิชชิ่ง.  78 หน้า. ราคา 160 บาท. ***

          คู่มือป้องกันโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เล่มนี้ เป็นผลงานของ "ศาสตราจารย์โจว วั้ง" และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแห่ง Wuhan Center For Disease Control & Prevention ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนักและเข้าใจในโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 มากยิ่งขึ้น รู้วิธีป้องการส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 6 ตอน อาทิ ทำความรู้จักโคโรนาไวรัส ทำความเข้าใจความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ พบเร็วรักษาเร็ว มาตรการการป้องกันส่วนบุคคล ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยในที่สาธารณะ และความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ พร้อมภาพประกอบและใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ ช่วยให้ทุกคนไขข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางการต่อสู้กับโรคนี้ ขอเพียงทุกคนพร้อมใจกัน เอาชนะความยากลำบาก ใช้วิทยาศาสตร์ช่วยป้องกัน เชื่อว่าจะสามารถเอาชนะโรคร้ายและควบคุมโรคระบาดได้สำเร็จอย่างแน่นอน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 616.91                

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่