แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 2

จางเหวินหง, & รำพรรณ รักศรีอักษร. (2563). คู่มือเอาตัวรอดจาก COVID-19. กรุงเทพมหานคร :       อมรินทร์เฮลท์ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง.  55 หน้า. ราคา 89 บาท.***

          คู่มือเอาตัวรอดจาก Covid-19 คู่มือเล่มแรกที่ให้ความรู้เรื่องวิธีป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งกำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกทั้งในเอเชียและยุโรป เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกต้อง การล้างมือ การปฏิบัติตนเมื่อออกไปนอกบ้าน การเฝ้าระวังและสังเกตสัญญาณเตือนเบื้องต้นของโรค ฯลฯ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 616.91                

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

 

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่