แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 4

บุญชัย อิศราพิสิษฐ์. (2556). พิชิตโรคร้าย...โดยไม่ใช้ยา สุดยอดหนังสือดี เล่ม 2 : หยุดแก่...หยุดป่วย. พระนครศรีอยุธยา: สุขภาพดี. 240 หน้า. ราคา 190 บาท.

          พิชิตโรคร้าย...โดยไม่ใช้ยา สุดยอดหนังสือดี เล่ม 2 : หยุดแก่...หยุดป่วย เนื้อหาในเล่มเป็นการนำความรู้ด้านธรรมชาติบำบัดมาใช้ในทางปฏิบัติ การกำหนดโปรแกรมล้างพิษตับ 3 วัน ที่อ่านเข้าใจง่าย สามารถฝึกทำเองได้ที่บ้าน เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาอันรวดเร็ว การบำบัดโรคจะครอบคลุมโรคจากการเสื่อมของอวัยวะได้ทุกโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคระดับไขมันในเลือดผิดปกติ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ผู้เขียนได้ทำการทดลองล้างพิษตัวด้วยตัวเอง และได้พัฒนาวิธีการให้ปฏิบัติง่ายขึ้น ไม่ทรมานร่างกาย แต่ได้ผลดียิ่งขึ้น และช่วยให้เกิดการชะลอวัยไปพร้อมๆ กัน เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 613

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่