แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 4

พิสุทธิพร ฉ่ำใจ. (2557). กินเป็น เราอยู่ เรียนรู้อาหารและโยคะต้านโรค. กรุงเทพมหานคร : ต้นธรรม. 272 หน้า. ราคา 210 บาท.

          กินเป็น เราอยู่ เรียนรู้อาหารและโยคะต้านโรค กินอย่างไรให้ร่างกายแข็งแรงและเหมาะกับโรคแต่ละโรค อาทิ มะเร็ง เบาหวาน หัวใจขาดเลือด ไต ความดันโลหิต ตับและถุงน้ำดี เกาต์ และ โยคะ ต้านโรคได้อย่างไร? เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 613.2

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

 

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่