แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 4

โกมุท ภัทรเมธี. (2557). อาหารอายุยืน เพื่อทุกคน ทุกวัย ในครอบครัว: กินถูกธาตุ ตามกรุ๊บเลือด พร้อมโภชนาการผู้ป่วย. กรุงเทพมหานคร : อินทรีย์. 272 หน้า. ราคา 210 บาท.

          อาหารอายุยืน เพื่อทุกคน ทุกวัย ในครอบครัว : กินถูกธาตุ ตามกรุ๊บเลือด พร้อมโภชนาการผู้ป่วย กินถูกธาตุ ตามกรุ๊ปเลือด พร้อมโภชนาการ อาหารจำเป็นอย่างมากต่อร่างกาย อย่ากินเพียงเพื่อให้อิ่ม แต่ควรกินเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และอายุยืน อาหารแต่ละชนิดให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายต่างกัน หากเรารู้จักกินที่ถูกหลัก ถูกต้อง และถูกปริมาณ ร่างกายของเราก็จะได้ประโยชน์จากอาหารอย่างเต็มที่ หนังสือ "อาหารอายุยืน เพื่อทุกคน ทุกวัย ในครอบครัว" เล่มนี้ พร้อมให้คุณได้เรียนรู้ เตรียมพร้อม จัดการอาหารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลอย่างง่าย แต่ได้ผลจริง! เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และอายุยืน เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 613.2

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่