แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 4

จารุพันธ์ ทองแถม, ม. (2555). พืชมหัศจรรย์โลกวิกฤติ =: Miracle Plants of Earth in Crisis. กรุงเทพมหานคร: เศรษฐศิลป์. 512 หน้า. ราคา 320 บาท.

          พืชมหัศจรรย์โลกวิกฤติ = Miracle Plants of Earth in Crisis ถิ่นกำเนิดพืชมหัศจรรย์ พันธุ์ไม้โบราณเรื่องเพศและบทอัศจรรย์ของพืช พืชผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ พืชพันธุ์ต้องห้ามมหัศจรรย์แห่งพันธุ์พฤกษ์ พืชแห่งเวทมนต์คาถา นางฟ้าและแม่มด ต้นไม้ยักษ์พืชวิปริต และพืชหายาก ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบหลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 631.57

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่