แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 5

ธัญนันท์ วีระกุล. (2551). ไม้มงคล. กรุงเทพมหานคร : บ้านและสวน.  164 หน้า. ราคา 350 บาท.

          ไม้มงคล ไม้มงคลทรงคุณค่าของไทย พร้อมบอกชื่อและความหมายที่เป็นมงคล คุณสมบัติและลักษณะเด่น วิธีการปลูกเลี้ยงและเกร็ดความรู้ในการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้แง่มุมต่างๆ ทั้งที่ปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงาม ให้ร่มเงา กลิ่มหอมจรุงใจ เป็นอาหารคาวหวาน ตลอดจนเป็นสมุนไพรใกล้ตัว นำเสนอพร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงามตลอดเล่ม เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 635.9

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่