แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 1

จักรชัย โสอินทร์. (2563). คู่มือเรียนและใช้งาน Mobile & Wireless Networks Lab with lot

ฉบับสมบูรณ์. ไอดีซี พรีเมียร์. 592 หน้า. ราคา 480 บาท.

          คู่มือเรียนและใช้งาน Mobile & Wireless Networks Lab with lot ฉบับสมบูรณ์ หากกำลังศึกษาและวิจัยศาสตร์ด้านเครือข่ายเคลื่อนที่และไร้สาย รวมถึงอุปกรณ์ IoT เบื้องต้น ในการฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับทฤษฎีหนังสือเล่มนี้ช่วยท่านได้ โดยเน้นฝึกปฏิบัติจริง อธิบายอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งการเรียน การศึกษา/วิจัย และการทำงานจริง นอกเหนือจากเพียงทฤษฎี ประกอบด้วย การติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Windows และ Linux เทคโนโลยี Wireless Local Area Networks การจำลอง WLAN การใช้งาน Wireless Router การเชื่อมต่อ WLAN ด้วย Access Point การเชื่อมต่อ WLAN รูปแบบ P2P และ P2MP รวมทั้งการติดตั้งและปรับแต่ง Bluetooth, NFC, Smart Plug และ PLC

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 004.68

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่