แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 1

ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล. (2563). โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ =

Digital transformation canvas. กรุงเทพมหานคร : ซีแอนด์เอ็นบุ๊ค. 277 หน้า.

ราคา 300 บาท.

          โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ = Digital transformation canvas เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายภาพรวมในการคิดเชิงกลยุทธ์และออกแบบกระบวนการทำ Digital Transformation สรุปจากกรณีศึกษาการทรานส์ฟอร์มธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ จาก 20 บริษัทที่ทำ Digital Transformation ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยนิตยสาร Harvard Business Review รวมถึงบริษัทชั้นนำระดับโลกและของไทย อาทิ Netflix, Adobe, Amazon, Ping An, Nestle, Stripe, 23andMe, Meituan, ไปรษณีย์ไทย, RS Group เป็นต้น เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 658.4063

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่