แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 2

มนัสสินี ล่ำสันเทียะ. (2562). Flash animation สำหรับงานพรีเซนต์และเว็บไซต์. กรุงเทพมหานคร : รีไวว่า. 199 หน้า. ราคา 264 บาท.

          Flash animation สำหรับงานพรีเซนต์และเว็บไซต์ Flash animation สำหรับงานพรีเซนต์และเว็บไซต์ เริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้โปรแกรม Flash การออกแบบและสร้างตัวการ์ตูน สร้างการ์ตูนกะพริบตา สร้างการ์ตูนขยับปาก สร้างการเคลื่อนไหวส่วนหัวของการ์ตูน สร้างการ์ตูนเดิน (มุมมองด้านหน้า) การ์ตูนเดินร่วมกับฉาก (เดินจากระยะไกลเข้ามาใกล้) การ์ตูนเดินร่วมกับฉาก (มุมมองแบบดอลลี่กล้อง) นำใบหน้าจากรูปถ่ายมาทำการ์ตูนแอนิเมชัน สร้างแอนิเมชันฉากทิวทัศน์ สร้างแอนิเมชันฉากหิมะตกและฝนตก และสร้างแอนิเมชันฉากท้องฟ้าและดวงดาวเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 006.696

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่