แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 2

ภวพล ศุภนันทนานนท์. (2563). รวมพลคนรักแคคตัสและไม้อวบน้ำ =: Cactus & Succulent mania  (พิมพ์ครั้งที่ 4.). กรุงเทพมหานคร : บ้านและสวน. 179 หน้า. ราคา 449 บาท

          รวมพลคนรักแคคตัสและไม้อวบน้ำ = Cactus & Succulent mania หนังสือคู่มือรวมเรื่องราวเกี่ยวกับแคตตัส(กระบองเพชร) และไม้อวบน้ำในวงการ ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาทั้งในต่างประเทศ จนถึงแพร่หลายมาถึงเมืองไทย และรวบรวมนักเลี้ยงในอดีตและปัจจุบันไว้ไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน พร้อมพรรณไม้สะสมขอแต่ละท่าน

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 635.93356

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่