แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 3

ซะดะโกะจัง. (2562). Ready to speak Japanese : สนทนาภาษาญี่ปุ่นทันใจหลากหลายสถานการณ์. กรุงเทพมหานคร : Book Caff. 223 หน้า. ราคา 175 บาท.

          Ready to speak Japanese : สนทนาภาษาญี่ปุ่นทันใจหลากหลายสถานการณ์ จะนำคุณสู่โลกแห่งการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง โดยเริ่มต้นตั้งแต่ทำความรู้จักกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น การออกเสียงต่าง ๆ การผสมเสียงที่ควรรู้ คำช่วยที่สำคัญ ไวยากรณ์เบื้องต้นที่ต้องรู้ เพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใจเมื่อไปสู่ Part ของฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการท่องเที่ยวได้ ซึ่งในส่วนของ Part การฝึกสนทนาจากประโยคสำเร็จรูปที่มีให้ไว้อยากละเอียดแล้ว ยังมีการแทรกส่วนของโครงสร้างประโยคไว้ให้ด้วย

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 495.68249591

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่