แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 3

แบกเกส, ไมเคิล และจารวี นิพนธ์กิจ. (2563). กัญชาทางการแพทย์ = Cannabis pharmacy. กรุงเทพมหานคร : แอร์โรว์. 479 หน้า. ราคา 750 บาท.

          กัญชาทางการแพทย์ = Cannabis pharmacy สำหรับผู้ป่วยซึ่งต้องการข้อมูลเพื่อการศึกษาที่เข้าถึงได้ ถูกต้อง และนำเสนอเกี่ยวกับพืชสมุนไพรชนิดนี้ได้อย่างครบถ้วนในทุกๆ ด้านนายแพทย์ อีธาน รุสโซ เนื้อหาครอบคลุม ถูกต้อง ทว่าอ่านง่าย มีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ ที่แพทย์ผู้จ่ายยาและผู้ป่วยจำเป็นต้องรู้แซนเดอร์ กรีนแลนด์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส ข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์ด้านกัญชาทางการแพทย์เพื่อรักษา ความเจ็บป่วยและอาการที่ตัวเองเป็นหนังสือเล่มนี้ผ่านการศึกษาวิจัยมาอย่างเต็มที่ และอ่านเข้าใจง่ายและอีสต์ เบย์ เอกซเพรส มีการยกตัวอย่างกัญชาหลากหลายชนิดพร้อมข้อมูลจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผนวกเข้ากับข้อมูลเชิงปฏิบัติในฐานะยาที่มีความซับซ้อนเป็นหนังสือที่มีการออกแบบอย่างดี และมีภาพประกอบที่ครบถ้วน และยังเป็นแหล่งข้อมูลที่อ่านง่ายเกี่ยวกับยา

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 615.7827

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่