แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 1

สุรัส ตั้งไพฑูรย์. (2564). เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต =: Productivity improvement management technique. กรุงเทพมหานคร : นัยนพัฒน์ ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์.

            209 หน้า. ราคา 200 บาท.

          เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต = Productivity improvement management technique กระบวนทัศน์อุตสาหกรรมยุค 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย กระบวนการผลิตเป็นแบบ Cyber-physical production ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตแบบเทคโนโลยีอัติโนมัติ + หุ่นยนต์อัจฉริยะ + เครือข่ายเทคโนโลยี และการแข่งขันยุคนี้ยังคงให้ความสำคัญในปัจจัยด้านต้นทุน คุณภาพและการส่งมอบของสินค้าและบริการไปพร้อมๆกันอีกด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 658.5

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่