แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 1

ฮาลเลตต์, โฮลต์ ซามูเอล. และสุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์. (2565). ท่องล้านนาบนหลังช้างของโฮลต์ ฮาลเลตต์ พ.ศ. 2427 =: A thousand miles on an elephant in the shan states             by Holt Samuel Hallett. กรุงเทพมหานคร : ริเวอร์ บุ๊คส์. 376 หน้า. ราคา 595 บาท.

          ท่องล้านนาบนหลังช้างของโฮลต์ ฮาลเลตต์ พ.ศ. 2427 = A thousand miles on an elephant in the shan states by Holt Samuel Hallett มิสเตอร์โฮลต์ ซามูเอล ฮาลเลตต์ วิศวกรผู้ดูแลการสร้างเส้นทางรถไฟในบริติชราช ภายหลังเป็นผู้บุกเบิกพัฒนาเส้นทางรถไฟในพม่า ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เขา คือบันทึกการเดินทางสำรวจทางรถไฟสายเมืองจีนกับพม่า ซึ่งมอบให้ราชสมาคมภูมิศาสตร์ และตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ A Thousand Miles on an Elephant in the Shan States ฮาลเลตต์บันทึกรายละเอียดการเดินทาง พร้อมเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจทั่วทั้งหัวเมืองล้านนาจนถึงกรุงเทพฯ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 915.936

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่