แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 1

ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์. (2564). พญาผาบ ผู้กล้าล้านนา. เชียงใหม่ : นันทกานต์ กราฟฟิค การพิมพ์. 110 หน้า. ราคา 140 บาท.

          พญาผาบ ผู้กล้าล้านนา พญาผาบ  เป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ล้านนาที่ถือว่าท่านเป็นผู้มีความเก่งกล้าทางด้านการรบและอยู่ยงคงกระพัน  จึงมีผู้นับถือมากมาย นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ปกครองระดับท้องถิ่นในระดับ นายแคว่น หรือกำนัน ทำหน้าที่ปกครองและเก็บภาษีในแขวงจ๊อม ( ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ) และแขวงกอก แขวงคือ ( แม่คือ ) ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด  ในขณะนั้นราษฎรถูกขูดรีดภาษีจากส่วนกลาง จึงไปร้องเรียนต่อพญาผาบ และต่อต้านข้าราชการที่ไม่ยุติธรรม จนนำไปสู่ข้อหาว่าก่อการกบฏ เมื่อปี พ.ศ.2432 ที่ ต.หนองจ๊อม     เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 4 เลขเรียกหนังสือ น.

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่