แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 3

ณัฐวิภา สินสุวรรณ. (2564). การวิจัยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 297 หน้า. ราคา 280 บาท.

          การวิจัยเพื่อการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ การวิจัยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เสมือน "เพื่อนเดินทางบนเส้นทางการวิจัย" เรียบเรียงด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้อ่านที่รู้สึกว่า "วิจัยเป็นยาขม" เปลี่ยนความคิดเป็น "วิจัยคือเพื่อน" เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนจะพาผู้อ่านร่วมเดินทางตั้งแต่ "จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดหมายปลายทางของการวิจัย" ครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มต้นทำวิจัย ผู้อ่านจะได้ทำความรู้จักกับแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาประเด็นวิจัย การวางแผนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงปลายทาง คือ การสื่อสารงานวิจัย เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 659.1

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่