แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 3

วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์. (2564). รวมโปรแกรมกราฟิก คู่มือ Computer Graphic สำหรับผู้เริ่มต้น Photoshop iIllustrator Indesign Acrobat. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น.

            334 หน้า. ราคา 325 บาท.

          รวมโปรแกรมกราฟิก คู่มือ Computer Graphic สำหรับผู้เริ่มต้น Photoshop iIllustrator Indesign Acrobat ครอบคลุมเนื้อหาการใช้งานโปรแกรมกราฟิกต่างๆ อย่างมืออาชีพ ทั้ง Photoshop, Illustrator, InDesign และ Acrobat นำเสนอรายละเอียดในการใช้งานโปรแกรมกราฟิกต่างๆ อย่างมืออาชีพ ทั้งการปรับแต่ง ตัดต่อรูปภาพด้วย Photoshop, การออกแบบและวาดภาพเวคเตอร์ด้วย Illustrator, การจัดวางงานกราฟิกด้วย InDesign, รวมไปถึงการตรวจสอบ/แก้ไขไฟล์ผลลัพธ์ PDF ด้วย Acrobat อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่าง Work Shop ให้ทดลองทำ ครอบคลุมเนื้อหาที่นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบกราฟิก และผู้สนใจควรรู้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 006.68

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่