บรรณานิทัศน์หนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 4

แบรนด์, วิลเลมเมียน และวัชรวิชญ์. (2564). การคิดเป็นภาพ 2 =: Visual doing. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ. 144 หน้า. ราคา 390 บาท.

          Visual doing การคิดเป็นภาพ 2 แนะนำวิธีปรับใช้การคิดเป็นภาพกับธุรกิจและการสื่อสาร เป็นเล่มต่อจาก "การคิดเป็นภาพ" เนื้อหาภายในเล่มนำเสนอแบบฝึกหัด เทคนิค และหัวข้อใหม่ ๆ หลากหลายที่จะช่วยให้คุณเล่าเรื่องเป็นภาพได้ ด้วยการดูหัวข้อเหล่านี้จากมุมมองที่แตกต่างไป ตั้งแต่ "ฉันคนเดียว"  "เราเป็นทีม" จนถึง "พวกเราเป็นบริษัท" ซึ่งจะช่วยแยกแยะข้อมูลที่ซับซ้อน เสนอกลยุทธ์สร้างสรรค์แปลกใหม่ และส่งเสริมวัฒนธรรมการทำด้วยภาพในองค์กรของคุณ เรียนรู้วิธีแสดงและบอกเล่าแนวคิดของคุณอย่างสนุกสนาน ชัดเจน และดึงดูดใจ เพื่อให้แรงบันดาลใจ ผูกใจ และกระตุ้นทั้งตัวคุณเองและผู้อื่น เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 658.45

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่