แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 5

วอร์เดอร์แมน, แครอล และอังศุมาลี จำเริญสาร. (2564). Step-by-step grammar & English usage ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับเข้าใจง่ายด้วยภาพ. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

            248 หน้า. ราคา 299 บาท.

          Step-by-step grammar & English usage ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับเข้าใจง่ายด้วยภาพ คัมภีร์ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ ที่ครอบคลุม 4 หัวข้อหลักในการเรียนรู้ ไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน การสะกดคำ และทักษะในการสื่อสารที่ต้องการเรียนรู้ในเวลาสั้น ๆ ก่อนสอบ เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 425

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่